Vay mượn

Nói lời vay mượn từ đây Sao nghe lòng những chất đầy khổ đau Dày vò lòng dạ nhĩ nhàu Thời gian rêu phủ nhạt màu nắng mưa Buồn vui thui thủi sớm trưa Vần thơ sao nhãng nhặt thưa dãi dầu Đợi chờ làm tóc ngả màu Đêm dài trăn trở biết đâu chốn về Gió bay rơi rụng

Read more