Hình ảnh dị dạng mạch máu tủy sống trên phim chụp mạch máu

Hình ảnh dị dạng mạch máu tủy sống trên phim chụp mạch máu