Người bệnh sau khi phẫu thuật xuất hiện phóng tinh ngược trở lại.

Người bệnh sau khi phẫu thuật xuất hiện phóng tinh ngược trở lại.